:. Sponzoři

Oddílová soutěž 2011

Informace

     Další kolo oddílové soutěže proběhne v měsíci září od 19.9. do 25.9.2011.

Pravidla

     Jediné a zároveň rozhodující pravidlo je počet naplavaných kilometrů od 19.9. do 25.9.2011. Kilometry se nasčítávají jak z tréninků tak i když si půjdete sami ve svém volném čase zaplavat. Podmínkou ovšem je, že budete mít veškeré km zapsané v plaveckém deníku a km zaplavané ve volném čase budete mít navíc i podepsané buď trenérem nebo plavčíkem.
Pro shrnutí - každý záznam v plaveckém deníku musí obsahovat datum, čas od - do, počet km a podpis trenéra či plavčíka.
Maximálně však můžete mít zapsané dvě návštěvy bazénu za jeden den a to i včetně tréninku !

Do soutěže se nezapočítávají ty km, které budete mít sice zapsané, ale nebudete je mít podespané.
Pokud se bude shodovat počet naplavaných km u plavců na prvních třech místech bude o pořadí rozhodovat závod na 400PZ.
V případě pokusu o podvod budete okamžitě ze soutěže vyloučeni, což se doufejme nestane.
Do soutěže se započítávají i kilometry zaplavané s ploutvemi, ale je potřeba podělit uplavanou vzdálenost 2 !

Konečné pořadí k 1.10.2011

Mladší

Pořadí Jméno km
1. Dvořák Jakub 30.200
2. Urban Filip 23.100
3. Urban Tomáš 22.200
4. Haišmanová Jana 16.700
5. Vavriková Světlana 16.550
6. Halvátová Radana 15 250
7. Mach Filip 13.200
8. Seifertová Veronika 12.600
9. Ševčíková Barbora 12.250
10. Pohoriljak Ella 11.800
11. Sklenička Slavoj 10.650
12. Seifert Jakub 10.600
13. Pabianová Ráchel 9.500
14. Haišman Radek 8.600
15. Pohoriljak Ondřej 6.600
16. Zugar Tomáš 6.300

Vyrobeno ve spolupráci s firmou Kar-Sport (c)Karel Urban 2004-2016