:. Sponzoři

Plavecká škola Žatec

Základní informace

Základní a zdokonalovací kurz plavání (od 5 do 15 let). Lekce probíhají každé úterý a čtvrtek odpoledne.


Cena kurzu:
1.skupina - 10 měsíců - 2x týdně - 2 000.- kč za pololetí
2.skupina - 10 měsíců - 2x týdně - 2 200.- kč za pololetí
Platbu za plaveckou školu můžete provést převodem na účet 19-7607090227/0100 a jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte a do poznámky jméno dítěte.

Plaveck? ?kola ?atec

Všeobecně

Děti se učí základním plaveckým dovednostem: dýchání, splývání a potápění. Po zvládnutí základů navazuje výcvik základních plaveckých způsobů: prsa, kraul, znak a motýlek. Nadaní plavci mohou rozvíjet své plavecké dovednosti v závodním plaveckém oddíle. Výuka se skládá ze dvou výukových částí každý týden, a to vždy v pondělí a v pátek v délce 45 minut. Přesný termín je třeba domluvit osobně s vedoucím plavecké školy. Děti jsou rozděleni podle výkonnosti do několika skupin v maximálním počtu 10-ti plavců. Plavecký výcvik je veden kvalifikovanými instruktory s pedagogickým vzděláním. Všem plavcům doporučujeme používat plavecké čepice a plavecké brýle. Dívkám doporučujeme jednodílné plavky.Plaveck? ?kola ?atec

Info

Pro dalšího sourozence je možná sleva 200,- Kč. Po absolvování prvního měsíce se peníze nevrací. V ceně kurzu jsou již započteny vstupy do bazénu.
Více informací u vedoucího plavecké školy:
Bc. Irena Koutníková (+420 602 257 327)
Plaveck? odd?l

Plaveck? odd?l

Plaveck? odd?l

Plaveck? odd?l

Vyrobeno ve spolupráci s firmou Kar-Sport (c)Karel Urban 2004-2016