:. Sponzoři

Přihláška do plavecké školy - Jazzmani Žatec, spolek

On-line přihláška do plavecké školy pro rok 2022/2023

Příjmení:
Jméno:
Rodné číslo:
Adresa:
Příjmení a jméno rodiče:
Telefon na rodiče:
Email rodičů (jeden a funkční):
Krátká poznámka:
Nevyplňovat! (ochrana před SPAMem):
plavecká škola pro děti od 5 let
15:00 - 15:30 ... začátečníci + mírně pokročilí (1 rok)
15:30 - 16:00 ... začátečníci + mírně pokročilí (1 rok)
  úterý, čtvrtek odpoledne
- cena za pololetí: 2 000,-Kč
- maximální počet - 50 dětí !

plavecká škola pro děti od 5 let
16:00 - 16:45 ... středně a více pokročilí
  úterý, čtvrtek odpoledne

- cena za pololetí: 2 200,-Kč
- maximální počet - 50 dětí !

plavecká škola pro děti od 5 let
14:00 - 14:45 ... začátečníci + mírně pokročilí (1 rok)
  středa odpoledne

- cena za pololetí: 1 000,-Kč
   
Do plavecké školy budou přijaty pouze děti od 5 let a to na tréninky 2x týdně. Jednou týdně NELZE! :
Pro zájemce o plavání 1x týdně, zatím není vytvořená skupina, v případě kapacitních možností a zájmu ji vytvoříme.
Zatím jsou zájemci o plavání 1x týdně zařazeni jako náhradníci.
plavání rodičů s dětmi od 3 do 5 let (velký bazén) - odpoledne, cena za 2 měsíce: 1 500,- Kč
   
závodní oddíl - skupina C
(pro stávající členy)
  pondělí, středa, pátek
- cena za pololetí: 2 500,-Kč (v ceně je parmanentka pro neomezený vstup do bazénu i mimo tréninky)
- maximální počet - 30 dětí !

závodní oddíl - skupina B
(pro stávající členy)
  pondělí, středa, pátek
- cena za pololetí: 2 500,-Kč (v ceně je parmanentka pro neomezený vstup do bazénu i mimo tréninky)
- maximální počet - 20 dětí !

závodní oddíl - skupina A
(pro stávající členy)
  po, st, pá + ráno po, st, pá
- cena za pololetí: 2 500,-Kč (v ceně je parmanentka pro neomezený vstup do bazénu i mimo tréninky)
- maximální počet - 10 dětí !
   
Důležité:
Cena zahrnuje vstupy do bazénu a kvalifikovanou výuku plavání.
Platí se vždy na začátku pololetí tzn. v září 2022 a v únoru 2023 a to pouze elektronicky na účet klubu SK Jazzmani Žatec. Platba musí být provedene nejpozději do konce října 2022 a do konce března 2023.
Sourozenci mohou uplatnit slevu ve výši 200.- kč na pololetí na sourozence. Slevu lze uplatnit pouze v plavecké škole a závodním plavání. Pokud chcete slevu uplatni napište to do poznámky. Sleva platí na každého dalšího sourozence.
Platbu za plaveckou proveďte převodem na účet 19-7607090227/0100 jako variabilní symbol nesmí být rodné číslo dítěte a v poznámce musí naopak být jméno plavce!.
V případě naplněnosti kurzu budou zájemci zařazení jako náhradníci !!!
Plavec:

neplavec plavec pokročilý závodní+přípravka
Minulý instruktor:

žádný Nikola Irena Lenka Jirka Míra Kristián Honza jiný
  • Odesláním přihlášky souhlasím s výukou a potvrzuji, že dítě je zdravotně způsobilé k absolvování plaveckého výcviku a zároveň prohlašuji, že dítě je seznámeno s provozním řádem bazénu.
  • Závodní plavci musí dodat potvrzení od svého lékaře do konce října 2022 - jinak nemohou být přihlašování na závody!
  • Vyplněním a odesláním přihlášky také souhlasím s použitím osobních údajů pro potřeby klubu SK Jazzmani Žatec.

Platbu za plaveckou proveďte převodem na účet 19-7607090227/0100 jako variabilní symbol nesmí být rodné číslo dítěte a v poznámce musí naopak být jméno plavce!.
V případě dotazů prosím kontaktujte vedoucího klubu: Jiřího Karase tel.: 606 276 440 nebo na emailu karas.jiri@seznam.cz.

Reklama

Vyrobeno ve spolupráci s firmou Kar-Sport (c)Karel Urban 2004-2016